Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-17

Nordiske cykelbyer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Tranemo kommun
Tranemo kommun är en naturskön kommun av glesbygdskaraktär. Kommunen består av ett antal mindre samhällen där majoriteten av befolkningen bor. Förutom cykelbanor på banvall finns det idag inget cykelbanennät som binder ihop orterna. Ett flertal insatser har gjorts de senaste två åren för att främja ett miljövänligare resande internt och externt. Bland annat inköp av etanolbilar, utbildning i Ecodrive, ruttplanering, samlade transporter, cykla till jobbet kampanj mm. Nästa steg är att satsa på bättre service till cyklister, till innevånare och besökare. Tranemo vill bli en ”cykelkommun”.

Uppgift:
Tranemo kommun är, tillsammans med fem andra svenska kommuner, med i ett EU-finansierat Interreg projekt kallat ”Nordiske cykelbyer”. Projektet är treårigt och skall i utmynna i en cykelstrategi för kommunen. För att skapa en brukarinriktad cykelstrategi skall en kvalitativ undersökning gällande kommuninvånarnas cykelvanor och en kvantitativ attitydundersökning genomföras. Under hösten 2009 utfördes dessa undersökningar för första gången och det är nu dags för en uppföljning. Syftet är att ta reda på hur Tranemo kan bli en bra ”cykelkommun”.
Examensarbetet innebär att vara delaktig i processen kring denna uppföljnings-undersökning och att analysera de inkomna svaren från den enkät med framtagna frågor som är gemensam för samtliga kommuner. Frågorna är desamma för att få jämförbara resultat mellan kommunerna men det finns möjligheter att utveckla befintliga frågeställningar eller lägga till ytterligare frågor om intresse finns. Analysen kring resultaten av enkäten kan med fördel även innefatta förslag på hur Tranemo kommun kan jobba för att utöka antalet cyklister i kommunen. Resultatet från undersökningen kommer också att ligga till grund för Tranemo kommuns cykelstrategi.


Projektets slutgiltiga avgränsningar och omfattning kommer att beslutas i samråd mellan studenten, Tranemo kommun, handledare på högskola/universitet och Miljöbrons representant.

Vi söker en eller två studenter med kunskap inom miljöstrategisk samhällsplanering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.