Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-18

Misa AB – Strategisk marknadsföring av personer med funktionshinder? Hur mycket kan vi sänka fördomarna hos arbetsgivare gentemot personer med intellektuella funktionshinder beroende på hur vi marknadsför individerna?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi tror att en avgörande variabel (precis som för alla) för att en person med funktionshinder ska få en anställning bland annat kan vara, hur presentationen av individen genomförs (i form av brev och uppföljande samtal och första kontakt). Vi vill höja nivån ytterligare i detta arbete genom att göra en experimentell studie under ht 2010/vt 2011 för att studera hur vi kan/bör styra informationen kring en individ för att kunna fortsätta sänka fördomarna hos arbetsgivare och lägga fokus på personens resurser istället.

Detta är givetvis ett stort ämnesområde men vi tror att uppsatsämnet kan passa perfekt för den student som är intresserad av marknadsföring på både makro- och mikroplan/socialpsykologi.

I övrigt - Vi är väl medvetna om de logistiska problemen som studenter på c/d nivå ställs inför, tex när det handlar om att få intervjuobjekt etc, därför lägger vi extra stor tid på att ordna allt detta, så att fokus kan ligga på undersökning och analys, och inte på praktiskt arbete.

Har du andra infallsvinklar eller andra ämnesförslag? Tveka inte att kontakta oss ändå.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.