Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-18

Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fleetech är ett mobil-it-företag som bl.a. utvecklar stöd som hjälper föraren att köra sparsamt och miljövänligt. Via en bildskärm ges föraren tips och råd under körningen för att minska bränsleförbrukningen.

Inom Heavy Eco-Driving – dvs sparsam körteknik för tunga fordon – är förmågan att planera körningen den huvudfaktor där föraren har störst möjlighet att påverka bränsleförbrukningen i positiv riktning. Syftet med ex-jobbet är att utveckla en algoritm som, utifrån tillgänglig data på fordonens CAN-bus (FMS-standarden), analyserar och bedömer förarens förutseendeförmåga i trafiken.

Målet
Målet är att algoritmen ska stödja en funktion vilken implementeras i fleetech’s befintliga förarstöd och som hjälper och lär föraren att planera körningen bättre. Algoritmen skall därför omsättas i programkod (C#) vilken exekveras på fleetech’s telematikenhet.

Uppdragsbeskrivning
I grova drag omfattar projektet följande punkter:
• Instudering av CAN-bus teknologin och FMS-standarden
• Förundersökande studie av befintliga framförhållningsparametrar som figurerar på marknaden
• Utveckling av algoritmer
• Programmering i programspråket C# för exekvering på befintlig telematikplattform (embedded system)
• Fälttester och utvärdering av programkoden och funktionaliteten

Omfattning
20 veckor, tillträde snarast. Uppdraget lämpar sig för en eller två personer.

Utbildning/Inriktning
Civilingenjör eller motsvarande med inriktning på programmering, systemutveckling, elektroniska system.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.