Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-18

Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ofta kan vi läsa i tidningar om att saker runt omkring oss är farliga. Det rapporteras att småbarnsföräldrar blir oroliga och kräver säkrare leksaker för sina barn, samtidigt som tillverkare hävdar att just deras produkter inte kan bli säkrare. Filmer som Underkastelsen visar att det finns kemikalier i de produkter och varor vi omger oss med, och att de återfinns i våra kroppar. Hur påverkar detta ”vanligt” folk? Vad ser man för risker med kemikalier i varor, och vad gör man för att undvika att bli utsatt för dessa ämnen? Och hur svarar producenterna när det talas om konsumentkrav och konsumentmakt? Hur informerar man bäst om vad som ingår i produkter, och vilken information vill konsumenten ha? Vad vet du själv om vilka kemikalier som finns i din tv eller dina skor och hur detta påverkar dig och din miljö?
I detta examensarbete kommer du att få arbeta inom ett större forskningsprojekt där olika akademiska discipliner arbetar tillsammans för att kunna svara på dessa frågor. I det aktuella arbetet kommer du att ha möjlighet att göra egna statistiska analyser på ett befintligt material som mäter både konsumenters och producenters riskuppfattningar. Du kommer också att ha möjlighet att göra egna, kompletterande undersökningar där du kan fördjupa dig inom områden som riskkommunikation, riskperception och riskhantering. Du bör vara bekant med gängse statistiska metoder för samhälls- och beteendevetenskaplig forskning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.