Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-28

Strategi för omarbetad mötes- och respolicy inom Länsstyrelsen Västra Götalands län.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Länsstyrelsen är en miljömyndighet och är skyldig att ha ett miljöledningssystem. Systemet ska medverka till att minimera miljöeffekter i Länsstyrelsens verksamhet. En viktig del i detta är att arbeta med de direkta miljöaspekterna, dvs. det interna miljöarbetet. En av de direkta miljöaspekter, som man valt att fokusera på är tjänsteresor. Det gjordes en resvaneundersökning i december 2009, som tittade närmare på resmönstret mellan Länsstyrelsens olika arbetsplatser i länet. Det gällde frekvens, resmål, färdsätt, miljöhänsyn samt resfria alternativ.

Examensarbetet syftar till att ta fram underlag för en omarbetning av Länsstyrelsens mötes- och resepolicy. I arbetet kommer man att utgå ifrån den genomförda resvaneundersökningen.
Examensarbetet innefattar följande:
- Djupanalys av den resvaneundersökning som har gjorts
- Kartläggning av framgångsfaktorer och hinder för resfria möten/minskat resande
- Hur hanteras möjligheterna att ordna/genomföra resfria möten/minskat resande internt inom länet och externt med andra aktörer?

Examensarbetet är en teoretisk analys men kommer att innebära intervjuer och kontakt med olika aktörer inom Länsstyrelsen. Arbetet sker i nära samverkan med ansvariga för miljöledning på Länsstyrelsen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.