Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-29

Utvärdering av korrosion i spalter hos skruvförband

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1. Bakgrund
Idag är korrosionsangrepp på fästelement ett reellt korrosionsproblem för Scania och övrig fordonsindustri. I övrigt har Scania mycket gott korrosionsskydd. Orsaken till att skruvförbanden korroderar mer än övriga detaljer på våra fordon beror delvis på den använda ytbeläggningen och delvis på förbandets geometri. Det är också möjligt att initieringen startar i den spalt som alltid finns i skruvförband och sedan sprider sig över förbandet vilket skulle kunna förklara mycket av det snabba korrosionsförlopp som ofta ses.

Om geometrins inverkan på korrosionsförloppet kan bestämmas kan skruvförbandens geometri optimeras dessutom kan korrosionsbeteendet utvärderas utifrån ett spaltperspektiv vad det gäller materialval och ytbeläggningar.
Miljön i spalterna styrs mycket av spaltstorleken t.ex. har en 10µm ofta en mycket sur miljö med pH-värden ner mot 2 medan en spalt på 120µm har ett pH-värde på 9-10 vilket givetvis påverkar korrosionsbetende och materialval.

2. Mål
• Att klargöra om spalterna vid skruvförband bidrar till de försämrade korrosionsegenskaper som kan ses på skruvförband.
• Att föreslå geometrier och ytbehandlingar/rostskyddsbehandlingar som ger förbättrade korrosionsegenskaper jämfört med idag.

3. Arbetsplan
Följande moment ingår i arbetet:

1) Principiellt viktiga skruvförband identifieras och beskrivs.
2) Korrosionsbeteendet för de olika förbanden dokumenteras efter olika användningstid i fält.
3) Förband enligt ovan exponeras kontrollerat med cyklisk korrosionsprovning under 6 veckor samt fältexponering på bil.
4) Efter exponering samlas korrosionsprodukter in från spalten och analyseras med FTIR och XRD. Korrosionsangreppens placering, omfattning och djup bestäms.
5) Korrosionsförloppet analyseras och modelleras mot bakgrund av de funna resultaten.
6) Rapportering

4. Tidplan
Projektet är planerat att starta Q3 2010 och vara avslutat Q1 2011.

Handledare: Bengt Johansson, tel. +46 8 553 507 39, [email protected]
Tina Susnjara, tel. +46 8 553 531 18, [email protected]

Ansökan
Ansökan märkt ”PU10-53” skickas till [email protected] senast den 31/8. Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.