Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-29

Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Idag är det framförallt korrosionsangrepp i spalter samt på fästelement som utgör reella korrosionsproblem för Scania. I övrigt har Scania mycket gott korrosionsskydd. För att klara kraven skyddas spalter och hålrum med speciella korrosionsskyddsmedel. Dessa medel är dyra att applicera och skulle kunna undvikas om plåtmaterialet hade bättre spaltkorrosions-egenskaper. Exempel på sådana är plåtmaterial med ytbeläggningar av Zn-Mg samt förapplicerade organiska ytskikt. Materialen kan användas med samma beläggning på båda sidor alternativt med olika beläggningar på respektive sida t.ex. vanlig elförzinkad yta på ena sidan och zink med organisk korrosionsskyddsprimer på andra sidan. På detta sätt kan hög ytfinish på ena sidan kombineras med förstärkt korrosionsskydd på den andra. På exponerade A-ytor kommer Scania antagligen fortsätta att använda dagens zinkbeläggningar ytterligare en tid, på andra ställen kan flera av de nya plåtmaterialen vara aktuella. Fördelarna med de nya materialen är förutom korrosionsegenskaperna att förbehandling och målning kan undvikas vilket ökar produktivitet samt i dolda utrymmen ökad kvalitet. I spalterna kommer flera olika typer av plåtmaterial att mötas varför korrosionsegenskaperna för spalter med kombinerade material bör studeras.

Mål
• Att klargöra vilka materialkombinationer som uppfyller Scanias krav samt ger ett mervärde jämfört med dagens system med förzinkad plåt mot förzinkad plåt.
• Att utvärdera spaltkorrosionsegenskaperna för nya beläggningar baserade på Zn, ZnMg och organiska korrosionsskyddsprimers.

Arbetsplan
Följande moment ingår i arbetet:

1) Paneler tillverkas av olika kommersiellt tillgängliga plåtmaterial.
2) Paneler av ovan nämnda ytbeläggningar exponeras för cyklisk korrosionsprovning under 6 veckor samt fältexponering på bil.
3) Efter exponering samlas korrosionsprodukter in från spalten och analyseras med FTIR och XRD. Korrosionsangreppens placering, omfattning och djup bestäms.
4) Rapportering

Tidplan
Projektet är planerat att starta Q3 2010 och vara avslutat Q1 2011.

Handledare: Bengt Johansson, tel. +46 8 553 507 39, [email protected]
Karolina Stoltz-Länta, tel. +46 8 553 896 70, [email protected]

Ansökan
Ansökan märkt ”PU10-52” skickas till [email protected] senast den 31/8. Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.