Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-30

Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom kampanjer och projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljöutmärkelser. Många projekt består i att rent konkret få bort skräp från såväl stad som landsbygd.

Skräpet är och har alltid varit Håll Sverige Rents kärnfråga. Skräp i staden, skräp på landet och skräp i havet. Ju mer kunskap vi har om skräp och nedskräpning, desto bättre åtgärder kan vi utforma för att komma till rätta med problemet. Håll Sverige Rent är idag den instans i Sverige som har mest kunskap samlad på området.

De flesta kommuner har idag begränsad eller lite kunskap om hur mycket nedskräpningen kostar varje år. Kommuners kostnader för nedskräpning ligger vanligen inbakad i en större utgiftspost och särredovisas sällan. Håll Sverige Rent arbetar med att kartlägga och ta fram en kostnadsmodell för att mäta de direkta kostnaderna för att få bort skräpet från våra gator och parker.

Syftet med examensarbetet är att genomföra en studie där kommuners kostnader för nedskräpning identifieras och värderas.

Vi söker en student med stor egen drivkraft och med goda kunskaper om kommunal organisation och styrning. Vi ser att du kanske studerar på samhällsplanerarprogrammet eller liknade idag.

Projektplan läggs upp i samarbete med handledare.

Ansökan skickas till:

[email protected]

Till ansökan bifogas: CV, personligt brev, betygsutdrag och (om möjligt) eventuell handledare från universitetet.

Sista ansökningsdag 2010-08-31

Nyckel ord: Hållbar utveckling, skräp, metod, kommun, Håll Sverige Rent


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.