Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-30

Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
Din roll
Enheten Electronic Defence Systems utvecklar mark och flygburna radarsystem samt varnare och motmedel mot dessa.
Sektionen Microwave and Antennas utvecklar bredbandiga mikrovågsmoduler och antennlösningar för ovan nämnda system.
Examensarbetet består i att ta fram en bredbandig drivförstärkare i GaN (GalliumNitrid) med fokus på hög verkningsgrad och låg tomgångsström, vilket är av stor vikt för systemets totala verkningsgrad.
Arbetet är självständigt men med tätt samarbete med sektionens utvecklingsingenjörer.
I arbetet ingår bl. a.
• Studie och utvärdering av olika möjliga förstärkartopologier och driftsfall.
• Simulering av vald lösning.
• Verifiering (framtagning av underlag, mätning etc.).
• Skriftlig och muntlig rapportering

Dina kvalifikationer
Lämpligt för blivande civilingenjör eller motsvarande med inriktning mot RF- och mikrovågsteknik.
Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 300 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.