Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-02

Energioptimering av gjuteri och tillverkning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts-, markbyggnads-, energiproduktions-, automations-, återvinnings- samt massa- och pappersindustrin. Våra cirka 27 000 anställda i mer än 50 länder har två saker gemensamt: expertis och en genuin serviceattityd. Expect results.

Bakgrund
Metsos enhet för Refiner Segments i Hagfors tillverkar malsegment för den globala massa- och boardindustrin. Enheten består av ett gjuteri samt maskinbearbetning och sysselsätter ca 120 personer. Fokus för framtiden är att på ett effektivare sätt utnyttja den energi som används (el, gasol och fjärrvärme).

Uppgift
Målet med examensarbetet är att kartlägga nuvarande energiförbrukningar och föreslå optimala lösningar. Både kostnads- som miljöeffekt ska tas med i analys och åtgärdsförslag.

Kvalifikationskrav
Högskoleingenjör med inriktning energi alternativt produktionsteknik.

Omfattning
ca 10 v, start enligt överenskommelse.

Kontaktperson
Lennart Carlsson, General Manager, 0563-259 99, [email protected]

Enhet:
Metso Fiber business line, Hagfors  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.