Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-08

Filtreringsteknik av hydraulolja inom vattenkraften

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde: Vattenkraft, Energiteknik; Hydraulik

Bakgrund
Vattenfall AB Vattenkraft är en viktig del i det svenska energisystemet och står för ca hälften av landets elproduktion från vattenkraft, ca 34 TWh. Kraftslaget har i Sverige använts för elproduktion i över hundra år och kännetecknas av en hög verkningsgrad och i många fall höga effekter.

För tillfället sker inom Vattenfall stora satsningar i olika projekt. Ett 30-tal vattenkraftverk ska inom de närmsta åren förnyas i syfte att öka säkerheten, minimera påverkan på miljö, och ytterligare öka produktionen. Stort fokus ligger även på effektiviseringar där en viktig del är att undersöka var de stora effektiviseringspotentialerna finns.

Problembeskrivning
En viktig del i ett vattenkraftverk är reglerutrustningen för att styra vattenflödet genom turbinen. Detta sker hydrauliskt med olja som hydraulmedium. För att skydda komponenter i hydraulsystemet samt att upprätthålla en hög driftsäkerhet hos hydraulsystemet innehåller det en filterkrets av en eller annan konstruktion. Eftersom Vattenfalls totala turbinflotta består av aggregat byggda under en mycket lång tidsperiod är reglersystemen mycket olika konstruerade vad gäller oljevolymer, trycknivåer och ventilkonstruktion. Detta ställer olika krav på filtrering av oljan.

På marknaden finns en mängd olika system och metoder för oljerening med olika filterteknologier.

· Den primära uppgiften för examensarbetet är att sammanfatta olika filterteorier och status inom filterteknologiområdet för att kunna värdera och optimera system och metoder för oljerening. Kartläggning och kategorisering av reglersystemens uppbyggnad samt filterbestyckningen på reglersystemen hos Vattenfall AB Vattenkrafts 122 storskaliga vattenkraftaggregat.

· Kartläggning av relevant filtreringsbehov hos de olika reglersystemen. Vilken renhetsgrad behöver vi uppnå?

· Optimering pris/prestanda av filterutrustningar.

· Belysa hur en samordnad strategi gällande inköp, lagerhållning, underhållsorganisation, underhållsstrategi hos Vattenfall kan optimeras med avseende på filterutrustningar.

· Med produktionsstatistik och beräkningsmodeller kvantifiera de begränsningsrelaterade produktionsförlusterna.

Teoretiska studier av olika filtertekniker, ekonomiska analyser av olika filtertekniker, inköp och lagerhållning och minst en studieresa kommer att ingå i arbetet.

Mål
Målet är en teknologivärdering samt en lämplig strategi för Vattenfalls totala hantering av oljefilter.

Förutsättningar
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom områdena energiteknik, maskinteknik eller motsvarande. Arbetet ska påbörjas under 2010 och omfattar 30hp.

Det genomförs varje år flera examensarbeten på uppdrag av Vattenfall Vattenkraft. Arbetena bidrar ofta till det stora förnyelsearbete som pågår vid Vattenfall Vattenkrafts anläggningar. Vill du vara med och bidra med din kunskap och samtidigt få värdefulla erfarenheter från vattenkraftsbranschen? Då är du välkommen att skicka en ansökan till kontaktpersonen i denna annons.

Ansökan skickas så snart som möjligt, dock senast 2010-08-31, till
[email protected] och ska innehålla:

· CV med meritförteckning,

· betyg,

· personligt brev,

· förslag på examinator eller handledare från det egna universitetet.

Kontaktperson:

Hans-Åke Glawing

Norra Torget 4

68130 Kristinehamn

Telenr: 0550 15390

[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.