Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-08

Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
DELFOi säljer och marknadsför ett nytt fixtursystem vid namn BoxJoint.

BoxJoint är en patentskyddad meccano-liknande byggsats för stålbalkar i bestämda modulmått. Tillämpningen gäller bl a fixturer inom flygindustrin men också allmän byggnation av maskiner och industriutrustning. I Sverige har DELFOi sålt lösningar till VOLVO CE för tillverkning av prototyper av hjullastare och på SAAB AB för uppbyggnad av flygplanet nEURON. Produkten togs fram för att göra det möjligt för små och medelstora företag att ha råd att köpa fixturer för deras montering, då produkten likt ett meccano kan plockas isär och använda för nya produkter. Detta skulle leda till att de fick råd att investera då investeringen kan utnyttjas i framtida projekt. Detta segment har ännu inte lyckats. Istället har ett stort intresse skapats i Storbrittanien där DELFOi sålt lösningar för flygindustrin. Det verkar som de stora företagen snabbare tar sig an ny teknik då de ser besparingar i ledtid och investering. De insatser som gjorts pekar på att den industri i Sverige som fokuserats mot är konservativ och inte alls lika rörlig som de borde vara för att vara konkurrenskraftiga. En mycket potentiel industri är svetsindustrin som skulle kunna dra stora fördelar genom att använda BoxJoint. Här har inga leveranser gjorts förutom VOLVO CE.

Detta examensarbete riktar sig mot att undersöka orsakerna till trögheten till försäljning i Sverige. Arbetet kommer handla om att dra slutsatser över vilken marknad i Sverige som BoxJoint är bäst lämpad för. Exjobbet kommer handla om att kontakta möjliga referenskunder och däri ta reda på hur de konstruerar fixturer för sina produkter idag och omsätta de erfarenheterna mot BoxJoint. Intressanta slutsatser i exjobbet skulle även kunna vara att hitta nya områden där fixturer ej används idag då det är för dyrt att köpa svetsade fixturer som bara kan användas en gång. DELFOi tillhandahåller datorer med CATIA V5.

Exjobbet genomförs antingen i vårt kontor i Linköping eller Göteborg. Exjobbet bör genomföras av två studenter som läser på ingenjörsprogram eller civilingenjörsprogram med inriktning maskin, produktion eller industriell ekonomi.

Projektet påbörjas tidigast i Augusti.

Läs mer om BoxJoint på www.boxjoint.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.