Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-10

Ljudutjämningens effekt i språkundervisning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Ljudutjämning (eng. sound field) är en teknisk utrustning som används i flera länder för att underlätta för läraren att nå ut med sitt tal till alla elever i en klass. Eleverna ska också uppleva det lättare att koncentrera sig. I Sverige har ett par undersökningar gjorts med positivt resultat, men det är ännu oklart hur det påverkar grupper med specifika behov.

Frågeställningar
Kan ljudutjämning användas i språkundervisning för att tydliggöra uttal och öka koncentrationen hos elever?
Hur skulle eventuell effekt kunna mätas?

Företaget
Oticon ingår i William Demant Holding som utvecklar hörhjälpmedel. I Sverige arbetar 25 st. med distribution och support stationerade på Riddarholmen i Stockholm.

Ljudutjämning - tekniken
Ett ljudutjämningssystem består av en lärarmikrofon, en elevmikrofon, en basenhet och fyra högtalare. Systemet sprider lärarens röst jämnt i klassrummet för att förbättra elevernas förutsättningar att höra läraren oavsett var i klassrummet de sitter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.