Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-16

Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape

Bakgrund
För att göra goda skattningar på bränsleförbrukning och tidsförlopp för olika körfall på helfordon har Scania utvecklat ett bibliotek med komponenter som består av förbränningsmotorer, växellådor, hjul etc. Dessa byggs ihop i en simuleringsmiljö som förkortas STARS (Scania Truck And Road Simulation ). I den fortsatta framtagningen av komponenter som går i produktion dagligen ställs nya krav på simuleringsverktygen att på ett effektivt sätt översätter detta till välfungerande modeller.

Syfte
Examensarbetet syftar till att utreda möjligheter att modellera med hjälp av simuleringsverktyget Simscape.

Mål
Att modellera en automatväxellåda med hjälp av fysikaliska matematiska samband. Ta reda på Simscapes rena modelleringspotential med avseende på användbarhet, kompilerings-/felsöknings- och simuleringsförmåga. Förstå förhållandet mellan modellering - och simuleringstid och noggrannhet, med avseende på sammanfallning mellan modell och verklig mätning.

Uppdragsbeskrivning
• Litteraturstudie av automatväxellåda med hjälp av ritningar, tabelldata, ingenjörskontakt och befintliga modeller
• Modellera automatväxellåda fysikaliskt/matematiskt i Simscape, som är ett objektorienterat modellspråk med fysikaliska kopplingar
• Verifieringsprocess

Profil
Civilingenjörsutbildning med god bekantskap i modelleringstänkande. Matlab- och Simulinkerfarenhet eller objektorienterad programmering är meriterande.
Antal studerande: 1st
Startdatum för examensjobb: Höst 2010
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Afram Kourie, RBNP, Tel. 08-553 52283 [email protected]
Johnny Rickman, RBNP, Tel. 08-553 85875 [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.