Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-17

Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 1. Strukturen och funktionen hos en UV-B-fotoreceptor i växter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ultraviolett strålning (UV) kan som bekant vara farlig för levande organismer. Exempelvis har vi människor ett pigmenteringssystem som reagerar på UV-komponenten i solljus och låter oss få brunare hud vid exponering. Trots detta kan intensivt solande ge upphov till olika typer av hudcancer. På motsvarande sätt har andra levande organismer system för att känna av UV-strålningen i omgivningen. Detta gäller I synnerhet växter som ju är fast på sin växtplats och beroende av solen för fotosyntesen och därmed inte kan fly in i skuggan för att undvika UV. I stället har växter utvecklat ett specifikt molekylärt system för att känna av UV-strålning (särskilt inom det strålningsområde som kallas UV-B; 280-315 nm) och kunna reagera med förändrad metabolism och morfologi, t ex ökad pigmentering, tjockare och mindre blad, ökad avgiftning av reaktiva syreföreningar. Detta molekylära system baseras på ett antal proteiner där det s.k. UVR8-proteinet är centralt.

Målet med detta biokemiska projekt är att förstå hur UVR8 känner av UV-B-strålning, vad som händer i proteinet när strålningen träffar det, samt hur UVR8-proteinet växelverkar med signalmolekyler och skickar informationen om UV-B-absorption in till cellkärnan för att kunna ställa om metabolismen. Inom projektet, som främst är baserat på kristallisation och strukturbestämning med hjälp av röntgenstrålning av UVR8-proteinet, ingår metoder som rekombinant framställning av UVR8-proteinet, framrening av detsamma, kristallisering och analys av kristallerna, det senare vid MAX-lab i Lund. Handledare kommer att vara Prof Åke Strid och Fil Dr Elin Grahn.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.