Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-17

Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ultraviolett strålning (UV) kan som bekant vara farlig för levande organismer. Exempelvis har vi människor ett pigmenteringssystem som reagerar på UV-komponenten i solljus och låter oss få brunare hud vid exponering. Trots detta kan intensivt solande ge upphov till olika typer av hudcancer. På motsvarande sätt har andra levande organismer system för att känna av UV-strålningen i omgivningen. Detta gäller I synnerhet växter som ju är fast på sin växtplats och beroende av solen för fotosyntesen och därmed inte kan fly in i skuggan för att undvika UV. I stället har växter utvecklat ett specifikt molekylärt system för att känna av UV-strålning (särskilt inom det strålningsområde som kallas UV-B; 280-315 nm) och kunna reagera med förändrad metabolism och morfologi, t ex ökad pigmentering, tjockare och mindre blad, ökad avgiftning av reaktiva syreföreningar. Detta molekylära system baseras på ett antal proteiner där det s.k. UVR8-proteinet är centralt.

Målet med detta biokemiska projekt är att förstå hur ett eller flera UV-B-fotoreceptorer fungerar. Genom att studera vilka UV-B-våglängder som inducerar olika, kan vi avgöra om en eller flera fotoreceptorer deltar i UV-B-absorptionen, vilka signaleringsvägar som är beroende av vilka våglängder, samt vilka gener som tillhör vilken signalväg. Inom projektet, som främst är baserat på användning av en högupplösande avstämd laser i UV-området, ingår metoder som aktionsspektroskopi och analys av gennuttryck med hjälp av realtids-PCR. Handledare kommer att vara Prof Åke Strid och önskvärda kvalifikationer kan vara genomgågna kurser i biokemi, molekylärbiologi, växtfysiologi eller biofysik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.