Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-19

Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
See attached document for English version.

Start:
Om möjligt omgående

Bakgrund:
1,1 miljarder människor lider brist på rent vatten och Solvatten är en produkt som kan komma att förändra detta. Solvatten renar vatten för hushållsbruk på 2-6 timmar i solen med hjälp av infraröd och ultraviolett strålning. Solvatten har tilldelats flera priser, varav ett är WWFs Climate Solver pris år 2009. I syfte att utöka kunskaperna om miljöpåverkan från Solvatten, samt förmedla dessa på bästa sätt, ska en jämförande LCA-studie genomföras och rekommendationer ges för marknadsföringen av resultaten. Besök gärna solvatten på www.solvatten.se.

Syfte:
• Genom att utföra en LCA öka kunskaperna om miljöpåverkan från Solvatten
• Jämföra miljöpåverkan från Solvatten med alternativa metoder såsom vedeldning, flaksvatten och klorintabletter
• Spåra miljömässiga förbättringsmöjligheter samt utifrån dessa ge konkreta rekommendationer
• Identifiera och lyfta fram viktiga resultat som kan kommuniceras i marknadsföring

Vem söker vi:
Vi söker 1-2 personer som vill exjobba med en spännande produkt och satsa på sitt examensarbete. Har du tidigare erfarenhet av LCA är det en fördel men vi vet att med engagemang och vilja lär man sig snabbt. Mycket goda engelskkunskaper då rapporten ska vara på engelska. Slutpresentation kan dock hållas på svenska.

Ansökan:
Vid intresse skicka CV och en kort motivation till [email protected]. Rekryteringen sker fortlöpande.

Handledning:
Examensarbetet kommer att handledas av Hanna Hillerström och Ulrika Troborg, Viota Consulting samt av Anna Björklund, KTH, avdelningen för miljöstrategisk analys, FMS.

Viota är ett nystartat konsultföretag specialiserat på livscykelanalys, företaget drivs av två KTH-ingenjörer. Viota har fått i uppdrag av Solvatten, med uppfinnaren och innovatören Petra Wadström som VD, att handleda detta projekt. För mer information besök http://www.viota.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.