Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-20

Beräkning av drivlinebelastningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Körklass är ett begrepp som används inom SCANIA för att beskriva hur hårt lastbilens uppdrag belastar drivlinan. Den förenklade beräkningsmetod som finns i SCOP (simuleringsprogram för drivlina) stämmer inte helt med den avancerade beräkningsmetoden. För att kunderna ska välja rätt växellåda och bakaxel krävs därför en bättre förenkling än dagens.

Mål:
Ta fram ett enkelt sätt att beräkna körklass som kan implementeras i SCOP.

Uppdragsbeskrivning:
Sätt dig in i hur körklass beräknas. Undersök därefter hur körklass har använts tidigare och vad dess styrkor/svagheter är. Det finns flera sätt att beräkna körklass inom SCANIA, jämför de olika metoderna. Utveckla sedan ett beräkningssätt som passar för användning i SCOP. Exjobbet kommer till största delen innebära informationsinsamling, beräkning och rapportskrivande.

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjör inom fysik, matematik, farkost eller motsvarande

Antal studerande: 1
Startdatum för exjobbet: Snarast
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare: Mikael Curbo, 08-553 828 23, [email protected]

Ansökan
Ansökan märkt ”PU10-66” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.