Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-23

Kooperativ företagssamverkan – ett sätt att förbättra verksamheten i det enskilda företaget?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag går ibland samman i form av en gemensamt ägd ekonomisk förening och samverkar i kooperativ form för att tillsammans vinna fördelar och möjligen öka intäkter och eller sänka kostnader.

Huvudtemat för detta uppsatsförslag handlar om formerna för kooperativ företagssamverkan och vilken påverkan det har för enskilda medverkande företag.

Tänkbara Frågeställningar:
Hur fungerar kooperativ företagssamverkan? Kan det förbättra enskilda företags lönsamhet, effektivitet och kundnytta? Vilka exempel finns i Gävleborg (se gärna även på Dalarna och Värmland) och hur har de ingående företagen påverkats av den kooperativa samverkan? Vilka typer av företag har mest att tjäna på kooperativ företagssamverkan?

Vi är öppna för diskussion och kompletteringar av frågeställningarna och problemformulering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.