Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-24

Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln. Saab genomför utredningsuppdrag inom Security Arena vid Lindholmen Science Park. Support and Services har en del i detta uppdrag där det i pågående arbete ingår att sammanföra information från myndigheter och aktörer inom transportsektorn i en gemensam informationsarea (GIA). De juridiska aspekterna på detta arbete har ännu inte belysts.

Din roll
Examensarbetet avser att undersöka de juridiska och lagliga möjligheterna till, och aspekterna på, en gemensam informationsarea.

Arbetet baseras på följande frågeställningar:

- Vilken lagstiftning påverkar utformningen och möjligheterna med GIA (t ex PUL, upphovsrätt och offentlighetsprincipen)?

- Vilka begränsningar ger nuvarande lagstiftning, exempelvis i form av lagring av information och samkörning av register?

- Hur skiljer sig förutsättningarna beroende på om en myndighet eller ett bolag ansvarar för GIA?

- Finns det skillnader då information erhålls från internationella bolag, t ex fraktmanifest från åkare inom och utanför EU?

- Vilka begränsningar finns i form myndigheters och verks användning av tillgänglig information (t ex information från fraktmanifest som Tullverket förfogar över i en begränsad tid).

- Finns skillnader mellan elektronisk informationsmängd som inte är formatbestämd och elektroniskt dokument?

- Finns skillnader mellan elektroniskt och traditionellt dokument?

I arbetet ingår även att utreda förslag på avtal för hantering av information från flera källor med avseende på:

- äganderätt
- nyttjanderätt

- rätt till resultat från fusionerad informationFrågeställningarna som vi är intresserade av att få belysta är tämligen omfattande. Det kan därför vara lämpligt att dela upp arbetet på flera examensarbeten, t ex ett inom civilrätt (immaterialrätt) och två inom offentlig rätt (inriktningar PUL och offentlighets- och sekretesslagen) beroende på intresse.

Examensarbetena ska motsvara 30 hp (20 veckor).
Läs mer och ansök via www.saabgroup.com/career. Du hittar examensarbetet under Vacancies.

Kontaktpersoner:

Per Ekman, tfn: 08-580 861 08, mobil: 0734-376108

Martin Persson, tfn 0589-820 81

Mats Jacobsson, tfn 013-231704


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.