Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-26

Utformning-/gestaltningsprogram av naturreservat

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Örebro har vi 2010 skapat 14 nya natur- och kulturreservat. Flera av dessa skulle vara intressant att titta på gestaltningen av. T.ex. Markaskogen och Boglundsängen

Frågeställningar:
Hur skapar vi attraktiva entréer till reservatet?
Hur hittar man dit?
Hur skapar vi attraktiva rastplatser?
Hur lockar vi/bjuder in nya besökare? Personer som inte är vana att röra sig i naturen? Vem ska vi rikta oss mot?
Hur blir helheten?
Markaskogen - öppna tydligare mot universitetet och Brickebacken?
Boglundsängen – tydliggöra entréerna till besökarna m.m. En entré är under E18/E20 och upplevs av en del som otrygg, hur kan man förändra det?

Exjobbet kan vinklas beroende på vilken bakgrund den som genomför det har. Kan passa tex landskapsarkitekter kulturgeografer, sociologer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.