Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-31

Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Se bifogat dokument för fullständig beskrivning

Shore Safety A-Miljö AB har varit verksamt i mer än 30 år med tillverkning och marknadsföring, information och rekommendationer om utrustning för vattenlivräddning. Syftet är att ökad medvetenhet om vattensäkerhetsfrågor ska leda till färre drunkningsolyckor. Företaget samverkar nära med Svenska Livräddningssällskapet, Livräddarskolan, myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - MSB, Räddningstjänsten, samt Blå Flagg och olika hamnorganisationer.

Företaget befinner sig i kraftig tillväxt. Vi är inriktade på att stödja ägare till bebyggda kajanläggningar som allmän plats i tätort. Denna typ av områden växer fram i många städer, exempel på detta är Eriksberg i Göteborg, Västra Hamnen i Malmö samt Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Vi önskar nu hjälp med studie av hållbar vattensäkerhet i attraktiva vattennära boendemiljöer i tätort. Studien lämpar sig för 1-2 studenter, lämpligen inom Juridik, Marknadsföring, Stadsbyggnad ev. arkitektur.

Exempel på frågeställningar är:
- Vilka ”communities” kan vara adekvata för oss att nyttja för att öka medvetenhet åt våra frågor.
- Har kommunerna samlande forum för ansvarsfrågor, SKL roll i sammanhanget.
- Hur definierar, organiserar och kvalitetssäkrar kommunerna sitt anläggningsansvar för vattensäkerhet; - där innerstadsnära djuphamnsanläggningar planändras till ”Stadens finrum” med rekreationsstråk, kultur och bostadskajer…?
- På vilket sätt är anläggningsansvaret för vattensäkerhet förankrat hos den formelle ägaren / nyttjanderättsinnehavaren.
- Har kommunen ett övergripande Säkerhetsmål för Vattensäkerhet i kommunen?
- Vilka prestationsmål har man kopplat till Säkerhetsmålet?
- Vad tar de anläggningsansvariga för stöd av regelverk för vattensäkerhet
- Vilka åtgärder vidtar man konkret, vilka normer, praxis eller rekommendationer följer man för att hindra eller motverka risk för vattenolyckor?
- Vad är rimligt att anse som ”att vidta åtgärder i skälig omfattning” för olika anläggningar vid vatten.
- Vilken systematik har man valt för att säkerställa uthålligt beständig säkerhet vid vatten.

Resultatet kommer att utgöra ett viktigt underlag för att ta anläggningsansvar i nya prestigefyllda boendemiljöer och ligga till grund för strategiska beslut i vår marknadsplan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.