Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-01

Examensarbete inom vindkraft

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det övergripande målet med uppdraget är att kartlägga vindkraftsindustrin i de baltiska staterna inför kommande satsningar
-Övergripande analys av marknadssituationen gällande förutsättningarna för investering i vindkraft, incitament, subventioner, investeringstöd
-Hinder från myndigheter gällande tillståndsgivning, miljökonsekvensutredningar
-Kartlägga de aktörer som idag driver vindkraftprojekt på den baltiska marknaden och de som planerar investeringar
-Identifiera de projekt som har störst potential
-Ta fram förslag på hur vi på ett bättre sätt kan agera mot våra kunder och prospekt på de baltiska marknaderna

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.