Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-01

Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lysekils kommun är en kommun med cirka 15 000 invånare och många delårsboende. Stadens placering är längst ute på en naturskön udde med sol, vind och vatten så nära det bara går. Kommunens vision är att vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro.

Bakgrund:
I Lysekils kommun finns ett politiskt mål om att kommunen ska bli en ”miljömedveten kommun”. Kommunen har ca 1500 anställda inom fem förvaltningar.

Kommunen har en intern certifiering med åtta punkter som ska vara uppfyllda på alla förvaltningar under 2010. Första punkten är en miljöutredning som ska ”identifiera och dokumentera den miljöpåverkan som förvaltningens olika aktiviteter/verksamheter ger upphov till. I miljöutredningen anges t.ex. gällande miljökrav, nuvarande energi- och vattenförbrukning, transporter, kemikaliehantering och andra miljöaspekter som den aktuella verksamheten kan ge upphov till.” De flesta förvaltningar har påbörjat arbetet med miljöutredningar (under 2008) men inte lyckats slutföra arbetet. De olika förvaltningarna är:

*Bildningsförvaltningen (ca 600 anställda, grundskoleutbildning, barnomsorg, musikskola, fritidsgårdar, bibliotek, kulturverksamhet och föreningsservice)

* Gymnasieförvaltningen och Vuxenutbildningen (ca 150 anställda, gymnasieskolan Lysekil-Sotenäs samt Högskolecentrum i Lysekil)

* Socialförvaltningen (ca 600 anställda på Ekonomi och administration, Individ- och familjeomsorg, LSS/Psykiatri samt Vård och omsorg)

* De enheter som håller till i kommunhuset är inte uppdelade efter förvaltning vid miljöutredningen av praktiska skäl (ca 150 anställda inom administration, ekonomi, personal, IT, kommunikation, näringslivsenhet, fastighet, stadsbyggnad och miljöenhet mm.)

Uppgift:
Projektet går ut på att, tillsammans med kommunens miljöstrateg, återuppta och slutföra miljöutredningarna på någon eller några av de olika förvaltningarna. Studenten/studenterna får dessutom gärna ge förslag på åtgärder utifrån resultatet. Slutgiltig frågeställning definieras beroende på om sökande studenter ska skriva sitt examensarbete på egen hand eller tillsammans med någon, på 15 eller 30 hp och på studenternas inriktning. Det finns möjlighet att fokusera på någon av förvaltningarna och genom det arbetet ge förslag på hur kommunen ska jobba vidare och slutföra övriga miljöutredningar.

Examensarbetet är aktuellt under hösten 2010
För anmälan och mer information, vänligen kontakta Miljöbron på tel. 0731-80 38 45 eller [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.