Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-01

Avfallsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Powerpipe
Powerpipe är det enda svenska företaget som tillverkar och utvecklar system och komponenter för fjärrvärme. Powerpipe levererar distributionssystem för fjärrvärme inklusive kulvertsystem, pumpar, värmeväxlare etc. till kunder både i Sverige och i övriga Europa. Powerpipe har både kontor och fabrik i Hisings Kärra.

Uppgift:
Powerpipe är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Detta ställer olika typer av krav på arbetet med direkta miljöaspekter. Powerpipe har produktion 24 timmar om dygnet vilket medför stora mängder avfall. Varje år uppkommer ca 290 ton avfall till följd av Powerpipes verksamhet. De största fraktionerna som uppstår är brännbart avfall, metall, trä och wellpapp. I dagsläget finns containrars för dessa olika fraktioner. Dock saknas fullständig struktur över hur företaget ska hantera avfallet. Detta gör det svårt för personalen att ”göra rätt” och ofta hamnar avfall i fel container eller, eller i västa fall, utanför containern.
Examensarbetets syfte är att ta fram en plan för hur Powerpipe ska förbättra sin avfallshantering. Detta görs utifrån två aspekter, avfallsflöden samt personalens medvetenhet och motivation. Examensarbetet innefattar därför följande:
- Kartläggning av avfallsflödena. Vilka olika typer av avfall uppkommer och hur mycket? Var i verksamheten uppkommer avfallet och hur är containrarna placerade i förhållande till detta?
- Undersökning av personalens medvetenhet och motivation. (Görs troligen genom enkätundersökning och intervjuer). Hur ska avfallshanteringen planeras för att underlätta för personalen att ”göra rätt”? Vilka sätt finns för att motivera personalen till att förbättra avfallshanteringen?
Miljöbron är en ideell organisation som bl.a. koordinerar examensarbeten för att utveckla miljöarbetet hos näringslivet
samtidigt som studenter erbjuds arbetslivserfarenhet och kontakter. Fler examensarbeten och information finns på
www.miljobron.se
Examensarbetet bör resultera i dels förslag på praktiska åtgärder för att förbättra avfallshanteringen, dels förslag på hur personalens motivation och medvetenhet till avfallshanteringen kan öka.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.