Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-03

Design av modulärt insteg för Scania LowEntry

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania CV AB är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer för industri- och marinanvänding. Med hjälp av Scanias modulariseringsprincip kan företaget erbjuda produkter i väldigt många olika varianter för att kunna möta transportbranchens olika krav på varje lastbil eller buss.

LowEntry är Scanias lastbil som är anpassad för användningsområden med krav på lågt insteg. Nyligen har modellens chassi omarbetats och därmed skapat nya möjligheter för anpassning av insteget.

Mål
Designa och konstruera ett modulärt insteg som kan användas för LowEntry hytter med ett alternativt två insteg beroende på fordonets höjd. I mån av tid ge lösningsförslag på hur insteget kan döljas av dörr.

Uppdragsbeskrivning
Studera olika lösningar och utvärdera dessa för att välja ett alternativ för detaljerad studie, konstruera den tekniska lösningen och ta fram funktionsprototyp.

Insteget skall utformas för att vara modulärt, säkert, ergonomiskt samt robust med högt kvalitetsintryck. Eftersom insteget är en exteriör del av bilen är designutförandet viktigt och skall integreras i lastbilens övriga form.

Studien skall också innehålla en kostnadsanalys innefattande: artikelkostnad, verktygskostnader, utvecklingskostnader.

Utbildning/linje/inriktning
Utbildning, linje eller inriktning: Maskinteknik, Design och Produktframtagning eller liknande
Antal studerande: 1-2 studenter
Startdatum för ex-jobbet: Hösten 2010
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Håkan Schildt, RTBM – Scania Specialfordon, 08 - 553 825 61, [email protected]
Oskar Thorin, RTBM – Scania Specialfordon, 08 - 553 803 05, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU10-71” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-09-30


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.