Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-07

Kommunikationsstrategi för Samordningsförbundet i Trelleborg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Samordningsförbundet i Trelleborg är en fristående juridisk person bestående av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Trelleborgs kommun. Det bildades 2009-02-01 i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

Förbundets budget för innevarande år är 3 miljoner kr.

Samordningsförbundet i Trelleborg ska verka så att den enskilde trelleborgaren får bättre förutsättningar till bättre hälsa och egen försörjning genom samverkan mellan kommun, region och stat.

Vi står nu inför att börja samla ihop och sprida våra resultat mot såväl externa som interna ytor och behöver därför ta fram en strategi för att kunna hantera och kommunicera information.
Rent praktiskt innebär detta framtagande av någon form av nyhetsbrev, en översyn av vår hemsida och en kortare manual kring hur vi skall formulera oss och vad som är slagkraftigt mot media, beslutsfattare och andra.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.