Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-07

Energioptimeringar av torkmaskinen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Södra Cell Värö söker ex-jobbare

Syfte
Att undersöka hur luft-, ång- och kondensatflöden kan optimeras för att minska energiförbrukningen som åtgår för att torka pappersmassa.

Bakgrund
Södra Cell Värö arbetar ständigt med att bli effektivare i sin energianvändning. Detta innebär att såväl små som stora frågor behöver gås igenom. I november 2009 driftsattes en ny indunstning på bruket som radikalt förändrade energisituationen. Detta är exempel på ett större arbete för att bli energieffektivare men det är även viktigt att befintlig utrustning fungerar och körs på bästa sätt. Torkmaskin där den färdiga massan torkas för att skeppas ut till kunder är en av de största energikonsumenterna på bruket. På avdelningen torkmaskin/pappsal finns ett antal energioptimeringsuppgifter som kan rymmas i ett examensarbete.

Uppgift 1
Bestämning av ångförbrukning för torkning av massa vid olika mängd tillförd torkluft. Optimering av torkluftflöden för att uppnå maximal torkkapacitet alternativt minimal ångförbrukning. Hur mycket ökar kapaciteten om temperaturen på torkluften ökas i förvärmningsstegen till torktemperatur.
Metod: Mätningar och beräkningar för att bestämma energi– och massbalanser på massa- och luftflöden, eventuellt processimuleringar med Extend. Jämför avdunstad mängd vatten med tillförd mängd ånga.

Uppgift 2
Hur kan kondensat och flashånga utnyttjas på bästa sätt för att öka tillgänglig mängd ånga till TM, vad får detta för konsekvenser på kondensat/pannsidan?
Metod: Kartering av kondensatsystemet.

Uppgift 3
Kan värmen från vakuumpumparna utnyttjas på något sätt, till exempel varmvatten för lokalvärme?
Metod: Genomgång av systemet för vakuumpumparna. Kartering av behov.

Uppgift 4
Vad finns det för potential för värmeåtervinning från flingtorken? Vad kan värmen användas till?
Metod: Beräkning av energiflöden, mätning av våta och torra temperaturer i avgaserna. Kartering av behov.

Omfattning;
30 Hp med start september 2010

Lämplig studieinriktning;
Civilingenjör i kemi eller maskin med inriktning mot process, energi eller skogsindustri.

Frågor besvaras av;
Knut Omholt, [email protected], 0340-63 35 03 eller Tord Andersson, [email protected], 0340-63 35 37
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.