Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-07

Marknadsanalys för ny nischprodukt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Marknadsanalys avseende en ny produkt som möter en global nischmarknad. Produkten har delprodukter som samverkar mot tänkt lösning. Analysen kan komma att omfatta bl a:
-Benchmarking av närbesläktade lösningar.
-Faktainsamling för nischområdet.
-Nedbrytning av marknadsområden.
-Analys och förlag till marknadsföringskanaler per geografiska marknadsområden.
-Betydelse och uppläg för marknadsföring via webb och sociala medier.

Uppdraget förutsätter kännedom om lämpliga modeller för genomförande av analys samt ett genuint intresse för att leverera ett bra underlag som kommer att ha mycket stor betydelse i företagets marknadsstrategi.

Rubricerad uppdragsgivare är produktägare och har en samarbetspartner, framstående inom området för marknad, som också kommer ta en aktiv roll i projektet och agera som stöd och kontrollant i genomförandet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.