Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-13

Android-applikation för daglig tillsyn av lastbilar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Hur underhåll och reparation av en lastbil sköts är avgörande för såväl lastbilens livslängd som för dess trafikduglighet. En viktigt del för att identifiera dessa behov är den dagliga tillsynen av fordonet, där vissa punkter undersöks. Storbritannien är ett av de länder där den dagliga tillsynen är lagstadgad för att därigenom öka trafiksäkerheten.

Idag innebär den dagliga tillsynen för de flesta åkeriföretag stora mängder administrativt arbete då tillsynsrapporteringen sker på skriva lappar som sedan skall tolkas och hanteras av den som ansvarar för fordonen för senare åtgärder och redovisning.

Det finns ett behov av att minska administrationen dels genom ett stöd för att enkelt och snabbt få vägledning genom den dagliga tillsynen och rapportera resultatet, men också för att i efterhand kunna verifiera att den dagliga tillsynen genomförts.

Uppdragsbeskrivning
Målet med examensarbetet är att ta fram en mobiltelefonapplikation på Android-plattformen med ett tillhörande enkelt webgränssnitt. Dessa skall tillsammans stödja utförandet av den dagliga tillsynen, uppföljningen av att tillsynen utförts samt bidrar till minskat administrativt arbete kopplat till detta arbete.

Examensarbetet omfattar bland annat att:
• Kartlägga kravbilden för ett stöd för daglig tillsyn av lastbilar
• Utveckla applikation och webgränssnitt enligt kravspecifikationen.
• Genomföra en klinik med förare där deras åsikter om lösningen samlas in.

Vi söker
Civilingenjör, gärna med inriktning datateknik
Tidigare erfarenhet av webutveckling samt utveckling på Android-plattformen är meriterande.
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: Enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor
Ersättning utgår

Kontaktperson och handledare
Anders Johansson, 08-553 81596, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-10-15 (vi kan dock komma att tillsätta exjobbet innan detta datum om vi hittar en lovande kandidat)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.