Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-14

Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Scania erbjuder idag ett antal FMS (Fleet Management Services) tjänster. För att realisera detta på fordonssidan används i dagsläget de två hårdvaruplattformarna Interactor* och Communicator*. Senare års funktionstillväxt i lastbilen har dock skapat ett stort behov av att reducera antalet skärmar kring förarplatsen. Som ett led i detta undersöks möjligheten för Communicatorn att ta över funktionalitet som tidigare tillhandahållits via Interactorn och i viss mån även dela display med andra system i fordonet.

*Communicator – Embedded Linux baserad kommunikationsenhet utan förargränsnitt.

*Interactor – PC med display för förarinteraktion till tjänster så som Scania Order Support (orderhantering) och Scania Driver Log (förarloggning).

Se www.scania.com för mer information kring Fleet Management.

Mål:
Att fastställa vad som krävs av Scania Communicator för att klarar framtida funktionstillväxt.
Klargöra vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla de realtidsegenskaper som system kräver.
Undersöka hur systemets prestanda påverkas med olika displaylösningar och gränssnitt (CAN, USB, eth), t.ex. direktansluten skärm eller ett API till en extern enhet som renderar grafiken.
Om tid erhålles kan med fördel en prototyp konstrueras som illustrerar möjligheterna och/eller begränsningarna för de olika lösningarna.

Uppdragsbeskrivning:
Sätta sig in i hur dagen system och tjänster fungerar.
Djupdyka i de lösningar som Scania är intresserade av för att erhålla förarinteraktion via Communicatorn. Utifrån detta skall sedan en noggrann utvärdering av de olika lösningarna göras. Utredningen skall mynna ut i vilka åtgärder som krävs både hård- och mjukvarumässigt för olika lösningar.
Rapport

Utbildning/linje/inriktning:
300hp elektro, data eller liknande. Kunskaper i Linux, C/C++ och inbyggdasystem är meriterande.
Antal studerande: 1
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare:
Nina Olsson,gruppchef REIV, 08-55350878,

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU10-72” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2010


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.