Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-15

Miljölagstiftning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: FömedC
FömedC:s uppgift är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård i Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Detta ställer krav på kompetens och förmåga att genomföra verksamhet inom alla områden av försvarsmedicin, såsom:
-Funktionsutveckling
-Materielutveckling
-Försörjning med kvalificerade sjukvårdsförnödenheter
-Preventiv medicin, miljö- och hälsoskyddsfrågor
-Försörjning med kvalificerad sjukvårdspersonal
-Utbildning

Cirka 170 officerare och civila arbetar vid FömedC som är organiserat i avdelningar enligt nedan:
-Utbildning och rekrytering
-Flyg- och marinmedicin
-Sjukvårdsledning
-Sjukvård
-Preventiv medicin- och försvarshälsa
-Materielutveckling
Utöver detta finns en stab som stödjer ovan nämnda enheter samt ett garnisonskompani vilka har huvudansvaret för de gruppchefer, soldater och sjömän som finns på FömedC. Inom verksamheten används såväl fordon som fartyg.
Elfborgsgruppen utbildar de nationella skyddsstyrkorna, det som tidigare benämndes hemvärnet.

Uppgift:
Precis som de allra flesta verksamheter och organisationer måste Försvaret följa den miljölagstiftning som finns. Detta kan komma att påverka bl.a. hur man väljer att utforma övnings- och utbildningsverksamhet.
Examensarbetets syfte är att kartlägga den miljölagstiftning (lagar, förordningar och föreskrifter) som kan tänkas beröra FömedC:s verksamhet. I examensarbetet ingår även att undersöka hur väl FömedC lever upp till den aktuella lagstiftningen och om det finns områden där man brister i lagstiftningen.
Examensarbetet är lämpligt för dig/er som studerar juridik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.