Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-16

Restaurerings/planteringsplan för Floras Kulle Hyltebruk (Halland)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Hyltebruk byggdes i början på 1900 talet ett pappersbruk och i samband med detta byggdes en disponentvilla
”Floras Kulle” med vidhängande större trädgård/park.
Villan har under åren byggts om och restaurerats. Den fungerar idag som bostad och representation.
I parken har det under årens lopp funnits olika slags trädsorter, stenpartier, rabatter, fruktträdgårdar med mera, men mycket av detta är idag borta !
Trädgården har under de senaste 15 åren underhållits men inga direkta nyplanteringar har gjorts.

Vi behöver nu ha hjälp med en restaureringsplan för trädgården och parken tillhörande Floras Kulle samt även för grannfastigheten, en konferensvilla - ”Villa Hult”. Tanken är att använda restaureringsplanen som ett långsiktigt verktyg för nyplantering och skötsel.

Titta gärna på de medsända bilderna och hör av er för mer information  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.