Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-16

Torrötning av avfall

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Produktion och användning av biogas har ökat under de senaste åren och inom jordbruket finns en rad råvaror som lämpar sig för rötning. Torrötning erbjuder en rad tekniska fördelar jämfört med våtrötning (som är den gängse tekniken i Sverige idag) när fasta, stapelbara material ska rötas. Mot bakgrund av det stigande intresset hos svenska lantbrukare för biogas samt att det pågår utveckling och implementering av torrötning i Tyskland så finns ett behov av att närmare studera teknikens för- och nackdelar.

Uppgiften består i att inventera olika metoder för torrötning och bedöma nyttan med teknikerna ur ett systemperspektiv med avseende på främst miljöpåverkan och kostnader. Det görs genom att utvärdera investerings- och driftskostnader, driftsäkerhet, gasutbyte, gaskvalitet med mera. Till din hjälp finns genomförda studier samt ett datorverktyg där man kan modellera torrötning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.