Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-23

Effektivisering av extrahering av data vid digital restaurering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bild och ljudgruppen på Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) erbjuder ett examensarbete inriktat på att utveckla en mjukvara/pluggin för effektivisering av extrahering av data.

Bakgrund
Det finns en rad verktyg som kan extrahera och restaurera allokerade och oallokerade filer. Vid SKL utförs bl.a. undersökningen Digital restaueraning av bildmaterial, undersökningen utförs genom att extrahera, återskapa och konvertera allokerade och oallokerade bild-, video- och ljudfiler.

Idag finns det ett flertal verktyg för underlätta arbetet med digital restaurering. Ett flertal av dessa verktyg används på SKL vid extrahering av data, vilket resulterar i att samma filer eller del av samma fil kan återfinnas av flera verktyg. För att undersökningsförfarandet ska bli mer tidseffektiv genom att undvika att extrahera samma data med flera verktyg eftersöks en metod för att förhindra att data som har extraherats analyseras med ett nytt verktyg. Metoden som eftersöks ska ta hänsyn till problematiken med säkerheten i det extraherade resultaten från verktygen, d.v.s. att all relevant data extraheras och att ingen relevant data missas.

Uppgift
Exjobbet syftar till att
• undersöka vad som är gjort inom området,
• implementera en eller flera lämplig metoder,
• att anpassa och utveckla någon metod.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.