Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-04

Målgruppsanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rubrik:
Hushållstidningen Jenny

Uppdragsgivare
Kalmar kommun/kommunledningskontoret

Bakgrund
Tidningen Jenny distribueras till alla hushåll i Kalmar, Växjö och Karlskrona med omnejd, fyra gånger per år. Syftet har varit att sprida allt det positiva som händer runt om i Kalmar. Det har byggts och byggs som aldrig förr, nya företag och butiker etablerar sig i Kalmar och vi har aldrig haft så många besökare i regionen. Detta vill vi tala om för att locka hit fler inflyttare och besökare. Men vi vill även nå de som redan bor här, för de är våra främsta ambassadörer för att locka hit folk från hela Sverige.

Under de snart två som tidningen har kommit ut har vi fått mycket positiv respons och allt fler hör av sig och vill få med information i tidningen. Även från Karlskrona och Växjö har det kommit reaktioner, inte minst i deras lokala medier. Men uppfyller vi syftet med tidningen?

Syfte
Inför beslut om fortsättning skulle vi vilja att någon eller några studenter undersöker om vi når rätt målgrupp, om vi har rätt innehåll etc, etc.

Kontaktpersoner; informationschef Christina Karlberg, tfn. 0480-45 00 30 eller näringslivschef Thomas Davidsson, tfn. 0480-45 00 61.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.