Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-04

Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Volvo Aero arbetar inom flyg- och rymdindustrin och söker nu student/er som vill skriva uppsats på temat samhällspåverkan/lobbying under HT 2010. Vi är intresserade av att se vilket genomslag en av de branschorganisationer vi är medlemmar av har haft hos relevant målgrupp, bestående i första hand av politiker och myndighetspersoner. Vi vill gärna se en kvalitativ studie hos målgruppen om deras kunskap om branschorganisationen, hur de ser på branschorganisationens budskap, arbetssätt och varumärke samt vilken betydelse målgruppen anser att branschorganisationen har. Vi ser gärna, om möjlighet finns, mer kvalitativa intervjuer med ett urval. Vi kommer att finnas tillgängliga för att stötta och vägleda arbetet, och även hjälpa till med eventuella omkostnader, men söker främst självständiga och initiativtagande personer.
Din intresseanmälan bör innehålla:
- en kort beskrivning av hur du/ni planerar att genomföra uppdraget
- och gärna, men inte nödvändigt, ett CV och/eller ett kort personligt brev
Intresseanmälan skickas via e-post snarast
Volvo Aero
Johanna Jönsson, [email protected], 070-307 54 07
Varmt välkommen med din intresseanmälan!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.