Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-04

Uppsatsstudenter inbjudes att delta i Forensic-projekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
KPMG Forensic i Stockholm söker 2 ekonomi- eller juriststudenter som vill skriva sin examensuppsats om den nya näringslivskoden om mutor. Arbetet kommer att ske inom ramen för ett större projekt inom KPMG och äger rum under hösten och våren 2010/2011.

Som uppsatsstudent hos KPMG Forensic kommer du att få en unik inblick i ett mycket spännande ämnesområde. Du erbjuds ett tätt samarbete med våra specialister i ett stort projekt inom ett just nu mycket aktuellt område.

Vi ser gärna att du som söker, förutom hög ambitionsnivå och god problemlösningsförmåga, äger ett gott affärsmannaskap och en entusiasm för att arbeta i team.

Uppdraget består i att genomföra en studie samt skriva en uppsats om vilka åtgärder svenska större företag planerar att genomföra/bör genomföra i och med införandet av en ny svensk mutlagstiftning

Om KPMG Forensic
KPMG Forensic har 2 500 specialister, lokaliserade i 45 länder. KPMG Forensic är en högt betrodd rådgivare till en lång rad av världens ledande företag och organisationer. Vi är en grupp specialister med djupgående kunskap och erfarenhet kring de underliggande mekanismer och drivkrafter som finns bakom oegentligheter, ekonomisk brottslighet och tvister. Vi hjälper företag att klarlägga fakta kring misstankar eller konstaterade bedrägerier, oklara händelseförlopp samt dolda relationer och samband. Våra specialister erbjuder också sakkunnigt stöd vid kommersiella tvister och ger råd om hur kunder kan bygga effektiva förebyggande program och åtgärder.

Skicka in intresseanmälan i form av CV och kort personligt brev, senast den 11 oktober till:

Karolina Nilsson
Telefon 070-958 67 77
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.