Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-06

Utveckling och verifiering av alternativa koncept på ejektorsystem för användning i inloppssystem till tunga fordon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania använder idag höga luftintag för olika applikationer och i vissa av dessa används förrenare i kombination med ejektor. Detta innebär att inloppsluften till motorn passerar en cyklon som separerar sand och andra skadliga partiklar från den inkommande luften. För att göra cyklonerna (förrenaren) mer effektiv kan den kopplas till en s.k. ejektor som skapar ett undertryck inuti förrenaren och suger ut de skadliga partiklarna samt skickar de vidare till avgassystemet. När partiklarna når avgassystemet skickas de ut i omgivningen tack vare de höga gashastigheterna i avgassystemet.

Mål
Att identifiera och utveckla alternativa koncept på ejektorsystemet, samt verifiera dessa koncept via mätningar och ev. CFD-analys.

Uppdragsbeskrivning
Att kartlägga prestandan på dagens förrenare och ejektor för att sedan utveckla och identifiera alternativa koncept. De alternativa koncepten ska sedan verifieras med hjälp av mätningar samt ev. CFD-analys. CFD-beräkningarna kan göras av en expertgrupp på Scania. För att realisera koncepten ska de även ritas i CatiaV5 och tillverkas i prototyputförande. Inom ramen för arbetet ingår också en litteraturstudie samt konkurrent- och omvärldsanalys. Förväntat resultat av examensarbetet är en redovisning av prestandan/egenskaperna på dagens system i jämförelse med ett eller flera alternativa koncept.

Utbildning/linje/inriktning
Civlingenjör Maskinteknik, Farkostteknik
Antal studerande: 1 st
Startdatum för ex-jobbet: januari 2011
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Lajos Lecei, 08-55380442
Dan Andersson, 08-55389928.

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU10-78” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2010-11-30


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.