Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-07

Ungdomsmottagningen på nätet: remediering av designkvaliteter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur kan ett medvetet och kvalitativt designarbete för en webbtjänst överföras till en mobil applikation? Tanken med projektet är att kartlägga designkvaliteter på den nationella webbtjänsten umo.se och sedan analysera hur dessa kvaliteter skulle kunna förvaltas och överföras till ett annat medium, en mobil applikation. Målsättningen är att göra kvalificerade beskrivningar av designkvaliteter i text med stöd av skisser och/eller mock-up:er, ingen programmering krävs.

Det generella syftet med projektet är att undersöka mediums olika villkor samt hur kvaliteter i designen kan gestaltas beroende på medium.

Forskare i medieteknik vid Södertörns högskola har under våren 2010 gjort en studie av designkvaliteter hos webbtjänsten umo.se (ungdomsmottagningen på nätet). Studenten kommer att delta i deras forskningsprojekt och samarbeta med företaget Ambient Media som i samarbete med umo.se tagit fram olika designlösningar.

Lämpligt ämne: medieteknik, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign, multimedia, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap

Arbetet bör författas på engelska.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.