Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-07

Webbstrategier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: Att tillsammans med företaget utveckla webbstrategier åt offentliga organisationer.

Projektbeskrivning: Företaget vill tillsammmans med studenter göra en nulägesanalys över ett antal offentliga organisatioenrs webbstrategier (titta på vilka syften, mål, m.m. som olika offentliga organisationer har). Det gäller även organisationernas intranet. Utifrån den kunskap företaget har idag och den information som man får vid informationsinhämtningen hjälpa olika offentliga organisationer i deras strategiska val av webbstrategi genom att marknadsföra de möjligheter till förbättringar som företaget kan hjälpa till med.
Företaget ser möjligheter till vidare samarbete med potentiella studenter om personkemi och samarbetet utfaller positivt

Företagsbeskrivning; Företaget är ett personalägt IT-konsultföretag med ett tydligt fokus på Microsoftrelaterad systemutveckling. Företaget utvecklar, anpassar och säljer affärskritiska IT-stöd till framförallt traditionell industri och offentlig sektor. I utvecklingsuppdragen arbetar de med marknadsledande standardprodukter som anpassas efter kundens behov.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.