Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-07

Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Högskolan Kristianstad är en högskola i nordöstra Skåne med cirka 500 anställda och 12 000 studenter. Högskolans biblioteksverksamhet ingår organisatoriskt i LRC, LärandeResursCentrum, en organisation där även högskolepedagogisk utveckling, IT- och mediapedagogiskt stöd, lärverkstäder, publiceringsverksamhet, samt pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder ingår. På LRC arbetar sex bibliotekarier och tre biblioteksassistenter. Bibliotekarierna är alla kontaktbibliotekarier och jobbar specifikt mot särskilda utbildningar, ämnen, lärare och studenter.

Arbetet med att genomföra undervisning i informationskompetens i högskolans utbildningar bedrivs sedan många år tillbaka av kontaktbibliotekarierna på beställning av och i samarbete med högskolans ämneslärare. Inom vissa ämnen och utbildningar är samarbetet mellan bibliotekarie och lärare mer utbrett och etablerat, och undervisningen i informationskompetens mer omfattande, än i andra.

LRC söker nu studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete, eller annan större uppsats, på olika sätt kan utvärdera kontaktbibliotekariernas nuvarande arbete med informationskompetens i campusutbildningarna. Tänkbara uppsatsidéer är till exempel att intervjua lärare eller studenter vid högskolan om deras erfarenheter kring informationskompetens och undervisning, testa studenternas kunskapsnivå i informationskompetens i relation till mängden undervisning, jämföra kunskapsnivån hos studenter på olika utbildningar, eller kanske till och med jämföra Högskolan Kristianstads undervisning i informationskompetens med den som bedrivs vid andra lärosäten. Det är dock helt fritt att i samarbete med LRC vinkla arbetet och utforma syfte och metod efter eget intresseområde!

Hjälp och stöd under hela studie- och skrivarprocessen finns naturligtvis att få från LRCs personal!

Vid intresse, eller för mer information, kontakta Anna Boström, bibliotekarie Högskolan Kristianstad, via 044-203055 eller [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.