Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-08

En vecka utan lastbilar i Helsingborg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Transporter räknas som en samhällskritisk verksamhet. Det mesta i vårt samhälle fungerar därför att varor och förnödenheter kan fraktas dit där de behövs.

Vad händer i samhället om transporterna inte fungerar? Vilka effekter uppstår? Vilken verksamhet kan upprätthållas och hur länge?

Uppgiften består av att kartlägga effekter på en ort av att lastbilstransporterna avstannar. Datainsamling sker via telefon eller via intervjuer på plats med företrädare för olika verksamheter såsom livsmedelshandel, apotek, äldrevård, skola, sjukhus, hotell, kollektivtrafik .. osv. Data bearbetas och analyseras.

Vi har gjort ett antal liknande studier tidigare men är intresserade av att få en studie på Helsingborg.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.