Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-13

Utveckling av provmetod för batterianslutningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Ledningsskor för batterianslutningar spelar en viktig roll för ett fordons startbarhet.
Historiskt sett har Scanias batteripolskor löts fast på batterikablar men kommande miljölagstiftning förbjuder lödning med blylod varför andra metoder måste utvärderas. Scania vill ta fram en provmetod samt kravnivåer för våra kommande batterianslutningar.

Mål
En repetitiv provmetod för batterianslutningar med fastställda kravnivåer för kommande batteripolskor.

Uppdragsbeskrivning
Utveckla en provmetod av batterianslutningar med avseende på t.ex. spänningsfall, monteringsbarhet, miljötålighet mm och fastställa kravnivån för kommande sortiment genom att prova dagens batteripolskor.

Utbildning/linje/inriktning
Lämpliga linjer är Maskin 120p
Antal studerande:1
Startdatum för ex-jobbet: Vinter 2010/11
Beräknad tidsåtgång: 10 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Namn, funktion, telefon, mailadress
Hans Lind, gruppchef/kontaktperson, 08 553 853 95, [email protected]
Tomas Peltonen, handledare/kontaktperson, 08 553 514 24, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt “PU10-85“ skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-11-30, urval sker dock löpande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.