Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-15

PU10-86 Automatisk analys av mätdata

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Dagens lastbilar blir mer komplexa för varje år. För att förstå och identifiera fel i dessa komplexa system behövs information kring hur systemen fungerar.

Ett sätt att få in denna information är att utrusta lastbilarna med olika sorters loggningsverktyg som sparar vissa förutbestämda variabler. För att därefter kunna dra
slutsatser om hur lastbilen fungerar måste insamlad data analyseras.

Detta kan göras manuellt men kan, p.g.a. den stora datamängden, vara väldigt tidskrävande.

Uppgift:
Ta fram ett ramverk för automatiska analyser av mätdata. Ramverket ska samverka med befintliga mätdatabaser och något 3:e parts analysverktyg, Matlab t ex

I arbetet ingår följande uppgifter:
• Analys
• Implementering
• Test/verifiering
• Dokumentation

Mål:
• Ta fram en fungerande prototyp på ett ramverk för automatisk analys av mätdata
• Producera medföljande dokumentation

Analysdel:
• Generalisering av mätdatabeskrivning
• Rapportutformning
• Kravinsamling
• Design och arkitektur

Utbildning/linje/inriktning:
Vi söker 1 person med inriktning datateknik, programutveckling.

Handledare:
Jonas Fransson, NEVE, [email protected], 08-553 504 00
Crister Nilsson, NEVE, [email protected], 08-553 521 29

Ansökan skickas till
[email protected] märkt med PU10-86.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.