Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-18

Analys samt implementation av migrering från existerande MySQL databas till NoSQL databas.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bloo AB är ett innovativt startup bolag som utvecklar mobila tjänster baserad på patentsökt positioneringsteknik.

Dessa tjänster består dels utav mobila klienter på olika mobila platformar (såsom iOS, Android, Windows Mobile, Symbian och J2ME) och dels en serverapplikation som är implementerad i Java.

Idag använder Bloo en MySQL databas på server-sidan. Målet för detta examensarbete är att utföra migrering av MySQL databasen till det senaste inom databaser, s.k. NoSQL databaser.

Detta arbete består i huvudsak utav 2 deluppgifter.
1. Analys-fas: analys av existerande MySQL databas struktur och tillhörande affärslogik. Men även analys av olika NoSQL implementationer.

2. Implementation: Skapa en NoSQL databas samt uppdatera tillhörande affärslogik i enlighet med analysfasen. Men även konventering/flyttning av all data från tidigare databas till det nya.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.