Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-19

Verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avdelningen Flygsystem inom division Ground Support Services består av 130 medarbetare och finns i Linköping, Arboga, Östersund, Järfälla och Växjö. Avdelningen består av 6 sektioner och ingår i Division Ground Support Services. Vi arbetar i huvudsak med; Tekniska tjänster till flygplan, helikopter och UAV (unmanned aerial vehicle), Flygsäkerhetsmateriel med tillhörande underhåll och verkstad, teknisk information, konstruktionstjänster, materielregistrering samt hantering av dokument och regelverk.

Din roll
Examensarbetet består av att identifiera, kartlägga och analysera avdelningens processer. Dessa processer ska skapa en gemensam bild av verksamheten och skapa förutsättningar för en effektivare styrning av avdelningen samt underlätta det fortsatta förbättringsarbetet med att utveckla avdelningen. Dessa processer ska också fungera som stöd för medarbetarna i det dagliga arbetet.

Moment i examensarbetet:
• Identifiera och analysera avdelningens processer och direktiv. Resultatet ska visa hur de hänger ihop, dels med varandra och med avdelningens huvudprocess samt med Divisionens huvudprocess.
• Föreslå behov av erforderliga processer; vilka som bör avvecklas, uppdateras och vidareutvecklas.
• Ge förslag på en huvudprocess för avdelningen som säkerställer verksamhetens flöde. Ge förslag på andra verksamhetsutvecklande åtgärder kopplat till vårt arbetssätt.


Dina kvalifikationer
Detta examensarbete skall genomföras som slutfasen i din civilingenjörsexamen inom exempelvis industriell ekonomi eller maskinteknik, alternativt civilekonom med intresse för processer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.