Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-22

PU10-89 Förbättrad funktionalitet för detektering av misständning på gasmotorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
För att uppfylla emissions- och diagnoskrav är det viktigt att vi kan detektera misständning. Med en stor variantflora är detta en utmaning som driver kostnad i form av extra hårdvara och / eller extra kalibrerarbete.

Mål
För att minska kostnad och öka robusthet vill vi vidareutveckla funktionaliteten i mjukvaran för motorstyrning så att den kan hantera olika fordonstyper utan att behöva specialanpassas till respektive applikation.

Uppdragsbeskrivning
• Studera hur misständningsdetektering påverkas vid olika installationer
• Identifiera vilka parametrar som påverkar kalibreringen
• Ta fram lämpliga modeller för vidare analys
• Implementera en eller flera lösningar i motorstyrsystemet (C-kod eller modellbaserat med Simulink)
• Bygg misständningsgenerator som kan användas för provning
• Testa en eller flera valda lösningar på olika fordonstyper
• Rekommendera bästa lösningen

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: Sökande bör vara teknolog från E, D, F, M, T eller Y
Antal studerande: 1-2
Startdatum för ex-jobbet: 2011-01-10 eller tidigare
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Handledare Mårten Eckerdal, 08-55351482
Gruppchef David Holmgren, 08-55381436

Ansökan skickas till
[email protected] märkt med ”PU10-89”

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-11-15


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.