Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-27

Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Instrument Control Sweden AB (ICS) är ett mindre företag baserat i Linköping som utvecklar programvara och hårdvara inom områdena obemannade farkoster och flygutprovning. Vi utvecklar unika totallösningar och har, trots vår storlek, flertalet internationella storföretag som kunder. Ytterligare information om företaget finns på http://www.instrumentcontrol.se

Förutsättningar
ICS har utvecklat en kostnadseffektiv autopilot med delvis öppen källkod för obemannade farkoster. Både hårdvara och mjukvara är utvecklad, men intrimning av autopilot är fortfarande en tidsödande och komplicerad process. Fullständig hårdvara (inkl. flygplan) och flygutprovningsplats finns tillgänglig under hela examensarbetet. Fungerande regler- och sensor-system finns, men kan modifikationer krävas. All programutveckling sker i programutvecklingsspråken C#, C++ och C, beroende på plattform. Både offline- och online-metoder kan undersökas efter studenternas intresse och förkunskaper. Som grund för modellbaserade metoder finns en flygdynamiksimulator redan tillgänglig.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att ta fram och implementera intrimningsalgoritmer anpassade för vår befintliga autopilot för obemannade flygfarkoster.

Mål
• De nyutvecklade algoritmerna ska kunna trimma autopiloten för att flyga ett enklare modellflygplan autonomt.
• Källkoden ska vara väl dokumenterad och enkel att vidareutveckla.
Önskvärda kvalifikationer
• Civilingenjör eller högskoleingenjör inom reglerteknik, data eller elektronik.
• ICS värderar det utförda arbetet högt men eftersom vi är ett mindre företag blir den sociala aspekten extra viktig för oss. Därför söker vi dig som tycker att nyutveckling är roligt och samtidigt vill ta en aktiv del i företagsgemenskapen och inte har svårt att samarbeta med andra i projektform.
• Erfarenhet av lågnivåprogrammering är ett krav.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.