Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-08

Arbetsmetodik för hållbar maskindesign

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Dalumverken
Dalumverken jobbar med industriautomation. De tillhandahåller automatiseringslösningar för tillverkningsindustrin, allt från robotbaserade lösningar till helt specialbyggda konstruktioner. Målet är att öka kundes effektivitet genom automation och Dalumverken är samarbetspartner och tekniskt bollplank genom hela processen från idé till färdig lösning. Dalumverken är ett innovativt och framåt företag som månar om att kunden skall få bästa möjliga produkt för ändamålet som efterfrågas.

Uppgift:
Dalumverken vill ha hjälp med att ta fram en arbetsmetodik som kan användas i produktionsprocessen, från idé till färdig produkt, för att ta så stor miljöhänsyn som möjligt. Målet är att få in ett ”tänk” i alla delar av produktionsprocessen för att i slutändan ge en maskin som inte bara uppfyller kundens krav utan även är så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Det innebär att du som student kommer att få följa hela kedjan från idé till färdig produkt och identifiera de val som görs och hur dessa kan styras för att optimera processen och skapa en maskin som är så ”hållbar” som möjligt.
Steg ett för att ta fram denna metodik är att gå igenom hela produktionskedjan, steg för steg, för att identifiera vilka val och valmöjligheter som kan finnas i varje steg så som t ex materialval och produktionsmetod. Dessa val skall sedan värderas utifrån ett miljöperspektiv. Steg två är att, om det är möjligt, rangordna valen utifrån både miljö och produktionsperspektiv för att identifiera vad som är bästa val i olika situationer. En sammanställning bör därefter göras och rekommendationer för varje steg bör tas fram. Den metod som skall tas fram skall vara applicerbar på en generell tillverkningsprocess hos Dalumverken eftersom flertalet maskiner är unika och därför bör inte arbetsmetoden vara inriktad på en specifik maskin.

Med fördel kan dock den framtagna metoden/rekommendationerna testas på en utvald maskin som då får tjänstgöra som exempel och fallstudieobjekt i examensarbetet.

Vi söker en student som har kunskaper inom automation/maskinteknik och miljö.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.